NOTIIFCATION (परिपत्रक)
UPLOAD DATETITLEDOWNLOAD
12/4/2023Regarding Bank account number and ifsc code DOWNLOAD
12/4/2023इ.१० वी मार्च-२०२४ च्‍या आवेदनपत्रेे शुल्‍क भरल्‍याच्‍या चलानसह विद्यार्थ्‍याच्‍या यादया जमा करावयाच्‍या तारखांबाबत.DOWNLOAD
12/4/2023Regarding International Panjabi Language Olympiad -2023DOWNLOAD
11/29/2023उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२४ प्रिलिस्‍ट संकलन व जुलै/ऑगस्‍ट २०२३ मुळ प्रमाणपत्र वितरनDOWNLOAD
11/22/2023सन २०२३ च्‍या खरीप हंगामामध्‍ये राज्‍यातील जिल्‍हातील व तालुकामध्‍ये दष्‍काळाबाबत परिक्षा शुल्‍क परतावबाबत.DOWNLOAD
12345678910...

>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.