माहिती अधिकार (Right to Information)
UPLOAD DATETITLEDOWNLOAD
2/5/2024LATEST RIGHT TO INFORMATION REPORTDOWNLOAD
5/18/2022माहीती भाग -2DOWNLOAD
10/11/2016माहीती भाग -१DOWNLOAD

>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.