विभागीय अध्यक्ष विभागीय सचिव SHARAD S GOSAVI ANIL V. PARADHI विभागीय सहसचिव - विभागीय सहाय्यक सचिव लेखाधिकारी - मंडळ अधिकारी SMT. JAYASHRI R GHARPHALKAR (RAUT) SMT. JAYASHRI R GHARPHALKAR (RAUT) KESHAV T GOSAMI अमरावती विभागीय मंडळ

>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.