माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, विभागीय कार्यालय अमरावतीची स्थापना वर्ष १९९१-१९९२ ला झाली.  सदर विभागीय मंडळ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, भांबुर्डा, शिवाजी नगर पुणे यांच्या अधिनस्थ कार्यरत आहे.

       अमरावती विभागीय मंडळाअंतर्गत अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ व वाशिम जिल्हे समाविष्ठ आहे.  अधिक माहिती करीता....

http://mahahsscboard.maharashtra.gov.in

Visitors -

151829


>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.